RESTORING THE RIVER

‘OHANA SETS
‘OHANA SETS

‘OHANA SETS

Regular price $55.00 Sale

Choose a lā’au set that best fits your needs or those of those close to your heart:

A || māmā set:

1 • 1 oz KOHE sacred aila kohe lemu

1 • 1 oz LAKO body butter

1 • 10 ml LA‘A elevating oil 

 

E || pēpē + māmā set:

1 • 1 oz OLA nipple cream + rash salve

1 • 1 oz KOHE sacred aila kohe lemu

1 • 1 oz LAKO body butter

1 • 10 ml LA‘A elevating oil